Koupaliště Petynka
Sportujeme tady s vámi.
Stáhněte si mobilní aplikaci
a vyhrajte dvě celodenní vstupenky
Koupaliště Petynka
Dotek přírody v srdci Prahy
Stáhněte si mobilní aplikaci
a vyhrajte dvě celodenní vstupenky
Koupaliště Petynka
Sportujeme tady s vámi.

22 °C

TEPLOTA VODY

16 °C

TEPLOTA VZDUCHU

21

návštěvníků (max 1600)

8-18 h

OTEVÍRACÍ DOBA