Koupaliště Petynka
Sportujeme tady s vámi.
Stáhněte si mobilní aplikaci
a vyhrajte dvě celodenní vstupenky
Koupaliště Petynka
Dotek přírody v srdci Prahy
Stáhněte si mobilní aplikaci
a vyhrajte dvě celodenní vstupenky
Koupaliště Petynka
Sportujeme tady s vámi.

24 °C

TEPLOTA VODY

18 °C

TEPLOTA VZDUCHU

0

návštěvníků (max 1600)

7-21 h

OTEVÍRACÍ DOBA