Koupaliště Petynka
Sportujeme tady s vámi.
Stáhněte si mobilní aplikaci
a vyhrajte dvě celodenní vstupenky
Koupaliště Petynka
Dotek přírody v srdci Prahy
Stáhněte si mobilní aplikaci
a vyhrajte dvě celodenní vstupenky
Koupaliště Petynka
Sportujeme tady s vámi.

22 °C

TEPLOTA VODY

22 °C

TEPLOTA VZDUCHU

78

návštěvníků (Max 1000)

7-21 h

OTEVÍRACÍ DOBA