V minulém týdnu byl vybrán vítězný návrh studentské architektonické soutěže „Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka – opláštění budovy“.
Soutěž byla vyhlášena v červenci tohoto roku společností SNEO ve spolupráci s Katedrou urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze za podpory a účasti Městské části Praha 6.
Odborná porota hodnotila 9 soutěžních návrhů a jako vítězný vybrala návrh Kristýny Ulrychové (viz foto níže). Tento návrh bude na základě doporučení odborné poroty zapracován do finálního vzhledu dostavby Petynky.
Druhé místo obsadila práce Jana Novotného, třetí Bc. Veroniky Bejšovcové a čtvrté Bc. Barbory Drahorádové.
Na dalších místech se umístili Dominika Klavrzová, Jakub Michálek, Bc. Vojtěch Kořalka, Bc. Veronika Nejedlíková, Bc. Tomáš Nagy.
Všechny soutěžní návrhy na opláštění budovy budou prezentovány v prostorách radnice MČ Praha 6 a na FSv ČVUT.
První čtyři oceněné studentské práce budou rovněž zveřejněny na webových stránkách společnosti.
Všem soutěžícím děkujeme.


Zde vítězný návrh

Vytvořeno: 13. prosinec 2016